Borstelringen gestanst

Gestanste borstelringen , kan voorzien worden van elk veegpatroon naar wens, met de juiste borstelvezel naar keuze.

Geeft een breed veegoppervlak, onbeperkt in breedte op te bouwen