Disclaimer

Disclaimer

Auteursrechtelijke informatie over deze website

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendoms rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Broomtec BV.
Het is toegestaan deze site door te browsen, fragmenten ervan te reproduceren door deze te downloaden naar een harde schijf, of te printen, alsmede verspreiding onder derden, echter in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de copyrightvermelding Broomtec in al deze reproducties voorkomt.
Geen enkele reproductie of deel van de website mag verspreid of verkocht worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of website, zowel in de vorm van een afdruk, zowel in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Inhoud

De inhoud op deze website dient te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden, aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zonder voorafgaande kennisgeving behouden wij ons het recht voor correcties en wijzigingen aan te brengen.

Copyright Broomtec

Op de gehele site is een copyright en auteursrecht van toepassing, ongeoorloofd gebruik is strikt verboden