Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt overal in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Het doel van de AVG is individuen controle te geven over de verwerking van hun eigen persoonsgegevens.

Broomtec en de AVG

De AVG legt aan partijen die persoonsgegevens verwerken verschillende verplichtingen op afhankelijk van de rol die zij bij de verwerking vervullen. Broomtec vervult verschillende rollen ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://broomtec.nl.

Broomtec BV

Nijverheidsweg 17-06

7442CH  NIJVERDAL

085-3031536

Hoofd verantwoordelijke gegevensbescherming is te bereiken via info@broomtec.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Broomtec verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website incl onze webshop
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Reacties op de website(s)
– Op de website ingevulde contactformulieren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@broomtec.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Broomtec verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Broomtec volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten
afstemmen op uw behoefte.
– Broomtec verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van
Broomtec, zodat we je bericht kunnen beantwoorden. De gegevens uit het contactformulier
worden uiterlijk 10 jaar bewaard.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze websites kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s,
afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als
wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou
verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze
ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt
en ingelogd bent op die website.

Geautomatiseerde besluitvorming
Broomtec neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Broomtec) tussen zit.

Broomtec gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: